• 145476996828174.jpg
  • 145476996817222.jpg
  • 145476996817239.jpg

Podepsání PDF

Příprava k podepsání

Níže uvedený návod předpokládá, že podepisovaný dokument je uložený ve formátu PDF. Pokud by byl daný dokument ve formatu MS Word, tak je potřeba nejdříve uložit jako PDF (volba Soubor -  uložit jako - uložit jako typ - zde zvolit Formát PDF)  

Pro podepsání je potřeba zvolit nabídku Nástroje nebo zobrazit nabídku Více nástrojů a zde si vybrat ikonku Certifikáty.

Nabídka různých nástrojů a možností práce s PDF v programu Adobe Acrobat DC.

Podepsání PDF

Po zobrazení nabídky k podepsání PDF již můžeme začít podepisovat. Kliknutím na nabídku Digitálně podepsat se změní kurzor na křížek s kterým vybereme oblast umístění podpisu. Kliknete myší do PDF a podržíte levé tlačítko myši a vytvoříte obdelníkový prostor pro umístění podpisu. Jakmile je oblast vybrána, zobrazí se okno s výběrem elektronického podpisu.

Výběr a nastavení elektronického podpisu

Nové okno nabízí na výběr elektronické podpisy, které jsou evidovány v Adobe Acrobatu DC. Na výběr by měl být zobrazen korektně nainstalovaný certifikát, který je uložený v systémovém úložišti Windows nebo na čipové kartě. Pokud máte na výběr více certifikátů, tak je důležité zvolit takový, který obsahuje jako vydavate - I.CA Qualified 2 a dále konec platnosti, který zaručuje, že podpis je ještě platný (viz níže).

Podepsání a uložení

Výběrem podpisu dojde k nabídce podepsání s požadavkem na vložení hesla, případně PINu, který je nastavená pro danou čipovou kartu a také uzamčením dokumentu po podepsání, aby nemohl být měněn. Po podepsání se elektronický podpis zobrazí na dokumentu a současně budeme požádáni o uložení podepsaného PDF. (PDF se vždy uloží pod novým názvem, takže nedojde k přepsání půvopdního originálu).

Uložený dokument můžete kopírovat, přenášet na jiný počítač nebo odeslat elektronickou poštou. Elektronický podpis je obsažen v PDF souboru a příjemce si jej může zobrazit a ověřit.